Hewan berbuku-buku (arthropoda)

Ciri-ciri hewan yang berbuku-buku adalah:
–    hidupnya bisa di laut, danau, darat dan sungai
–    tubuhnya terdiri dari buku-buku
–    tubuhnya terbungkus oleh kulit dari zat kitin sehingga keras
–    mempunyai alat indera yang terdapat pada kepala yang berfungsi sebagai peraba dan mata
–    bernapas dengan menggunakan insang atau stigma
–    alat-alat tubuhnya telah berkembang baik.

Sedangkan hewan yang berbuku-buku diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok, diantaranya adalah:
1.    Serangga (insecta)
2.    Laba-laba (arachnoidea)
Ciri-ciri laba-laba adalah:
–    tubuhnya dapat terbagi dua
–    mempunyai dua pasang alat mulut
–    mempunyai sepasang mata tunggal yang besar dan beberapa pasang mata tunggal yang kecil
–    mempunyai empat pasang kaki
–    memiliki perut
–    bernapas dengan menggunakan paru-paru buku
–    mempunyai sepasang capit dan gigi catut yang berfungsi sebagai alat mulut.
Sedangkan laba-laba dapat digolongkan menjadi beberapa bagian, diantaranya adalah:
–    laba-laba
–    caplak (tungau)
–    kala.

3.    Udang-udangan (crustacea)
Ciri-ciri udang-udangan adalah:
–    tubuhnya ada dua bagian yaitu kepala dan dada
–    bernapas dengan menggunakan insang
–    hidupnya di air
–    mempunyai sepasang antena pendek dan lima pasang kaki
–    hampir semua ruasnya ada perutnya dan mempunyai sepasang kaki.
Contoh udang-udangan adalah:
–    kepiting
–    udang
–    rajungan
–    ketam
–    yuyu
–    teritip.

4.    Lipan (myriapoda)
Ciri-ciri lipan adalah:
–    tubuhnya beruas-ruas dan panjang, dimana tiap ruasnya terdapat sepasang kaki
–    tubuhnya terdiri dari kepala dan badan belakang
–    mempunyai kaki banyak
–    sistem sarafnya tangga tali
–    bernapas dengan menggunakan trakhea
–    mempunyai sepasang antena pada kepalanya

 

(Visited 103 times, 2 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *